Poté, kdy jsme v předchozích letech širší veřejnosti představili kultury Japonska a Norska, přicházíme s projektem Dnů slovenské kultury. Jen na první pohled se může zdát, že se bude jednat pro našince o méně přitažlivé téma. Opak je pravdou. I když jsme si stále velmi blízcí, po deseti letech od rozdělení Československa vyrostla mladá generace Čechů, která přestává rozumět slovenskému jazyku a o specifičnosti vnímání krásy a umění na Slovensku má jen malé povědomí. Je to škoda. I při této příležitosti platí: teprve tehdy, kdy pochopíme kulturní odlišnosti jiných národů, můžeme lépe porozumět sami sobě. Přeji návštěvníkům festivalu Dny slovenské kultury v královském městě Slaném hodně příjemných zážitků.

RNDr. Ivo Rubík,
starosta města Slaného


Jsem hrdý na to, že město Skalica bude reprezentovat Slovensko na Dnech slovenské kultury v Slaném. Velmi se těším na setkání ve Vašem městě, které je mému srdci blízké a které má velmi mnoho společného se svobodným královským městem Skalica.

Ing. Stanislav Chovanec,
primátor města SkalicaTak dlouho se ještě nepíše historie České republiky a Slovenské republiky, abychom zapomněli na nedávnou minulost, která byla ve znamení společného státu. Snad v každém z nás, kteří si společné Československo pamatujeme, zůstalo nadále v paměti mnohé z toho, co nás spojovalo. Nejenom to, že naše jazyky jsou si velice blízké a rozumíme si bez větších problémů, ale i to, že naše zvyky, tradice, kultura mají společné rysy, společné kořeny. Právě proto, abychom si tuto skutečnost připomněli, vznikla myšlenka uspořádat Dny slovenské kultury. V předchozích letech Královské město Slaný přiblížilo svým občanům daleké Norsko a Japonsko, země bezesporu pozoruhodné, plné zajímavostí a zvláštností. Jsem ale přesvědčen, že žádná země však zdaleka nemá pro Čechy tu příchuť známého, blízkého a téměř identického ducha jako Slovensko.

I když už více než deset let jsou Česko i Slovensko samostatnými státy, pocit spolupatřičnosti těchto dvou slovanských národů je stále silným pojítkem mezi námi a více méně nás nepřímo vede k tomu, abychom organizovali podobná česko-slovenská setkání, připomínali si společnou minulost, hovořili o paralelách a rozdílech života v současnosti a znovu prožívali to hezké, milé, podobné i rozdílné v našich společenských a kulturních tradicích.

Jistě bylo určitou inspirací uspořádat tyto Dny slovenské kultury ve Slaném i to, že zde už osm let úspěšně působí polygrafický závod GRAFOBAL, spol. s r.o., který je dceřinou společností stejnojmenné slovenské akciové společnosti. Vyrostl na zelené louce za městem Slaný a přinesl sem nové pracovní příležitosti v době, kdy tradiční firmy tohoto regionu ztrácely pevnou půdu pod nohama. Doufám, že kvalitní produkcí v oblasti výroby obalů a důstojným působením na českém polygrafickém trhu je Grafobal dobrou vizitkou pro město Slaný.
Chtěl bych si jenom přát, aby tento hezký svátek slovenské kultury ve Slaném nám všem přinesl bohaté zážitky a aby připomenul zapomenuté a pomohl objevit ještě neobjevené i z toho mála, co za tak krátký čas lze představit ze slovenského kulturního bohatství.

PhDr. Josef Hloušek,
předseda představenstva GRAFOBAL, a. s., Skalica,
jednatel a ředitel GRAFOBAL, spol. s r.o., Slaný

 


Informační brožura s programem Dnů slovenské kultury v PDF.

 

Copyright © Město Slaný 2004, e-mail: slovensko@slansko.cz
webdesign: Jiří Jaroch 2004